Zdolność kredytowa może być wyższa dzięki podjęciu paru prostych działań przed złożeniem wniosku o pożyczkę lub kredyt. W poprzedniej części tekstu wyjaśnialiśmy, dlaczego rozsądnie jest zlikwidować kartę kredytową i zamknąć limit w koncie lub rozważyć kredyt konsolidacyjny. Niezależnie od tego czy interesuje nas kredyt gotówkowy czy pożyczka online w instytucji pozabankowej, rozsądne działania pozwolą nam zwiększyć zdolność kredytową.

W tej części artykułu przyjrzyjmy się, jaki wpływ na zdolność kredytową mają czynniki takie jak forma uzyskiwania dochodów, wybór sposobu regulowania zobowiązań oraz sprawdzenie raportu w wywiadowniach gospodarczych

Wynagrodzenie: typ umowy o pracę z zdolność kredytowa

Bardzo istotnym czynnikiem zdolności kredytowej jest typ umowy, na podstawie której pracujemy. Czy jest to umowa o pracę? A może umowa cywilno-prawna, np. umowa zlecenie albo umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, umowa o pracę na zastępstwo? Banki i firmy pożyczkowe znacznie chętniej udzielają kredytu lub pożyczki osobom, które pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub (w przypadku banków) nieco mniej chętnie na umowie o pracę na czas określony. Umowy śmieciowe, czyli np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło nisko oceniane przez banki, firmy pożyczkowe podchodzą do nich na ogół dużo przyjaźniej. Dlatego też warto poprosić pracodawcę o zamianę „śmieciówki” na typową umowę o pracę. Myślisz, że to się nie uda? Nie przesądzajmy – może nie udało się do tej pory ponieważ nie próbowałeś porozmawiać o tym z pracodawcą. Może przy okazji planowanego kredytu lub pożyczki przełamiesz się, porozmawiasz i zakończy się to sukcesem?

Chcesz otrzymać pożyczkę gotówką lub kredyt? Podnieś podstawę, obniż premię

Ważnym elementem jest również forma wypłaty. Ten punkt dotyczy w większym stopniu banków niż firm, które mają w swojej ofercie szybkie pożyczki online lub chwilówki. Banki na ogół biorą pod uwagę jedynie podstawę pensji, czyli stałą sumę, jaką otrzymujemy z tytułu wykonywania pracy. Jeśli zatem mamy pensje wieloskładnikową, złożoną z gwarantowanej podstawy i prowizji, premia na ogół nie będzie zaliczona do naszych dochodów. Firmy pożyczkowe częściej (ale trzeba pamiętać, że nie jest to reguła) będą opierać się na wyliczeniach średniego dochodu w perspektywie kilku miesięcy). Różnica wynika m.in. z tego, że w firmach pozabankowych częściej wnioskujemy o krótkoterminowe pożyczki.
W przypadku banki, nawet gdy wypracowujemy wysoką prowizję, często nie wpłynie ona pozytywnie na naszą zdolność kredytow. Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście np. na rozliczenie ryczałtowe lub zwiększenie podstawy pensji na rzecz premii i prowizji. Jeśli i tak od wielu miesięcy osiągasz prowizję na pewnym stałym poziomie lub nie spada ona poniżej określonego minimum, może uda Ci się wynegocjować z szefem podniesienie części stałej wynagrodzenia z jednoczesną zmianą zasad premiowych? Warto spróbować, bo dzięki temu twoja zdolność kredytowa może bardzo wzrosnąć.

BIK — Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (oraz inne wywiadownie gospodarcze) to kolejne pole do interwencji na rzecz podniesienia swojej zdolności kredytowej. BIK to jeden z głównych rejestrów informacji o kredytobiorcach. Umieszczane są tam informacje o naszych kredytowych zobowiązaniach i dostępny jest zapis historii kredytowej. DO oceny naszej wiarygodności BIK używa scoringu, czyli oceny punktowej. Mieści się ona w przedziale od 0 do 100 pkt. Jeśli posiadamy spłacone kredyty nasza ocena rośnie, a bank lub firma pożyczkowa znacznie chętniej przyznają nam kredyt lub pożyczkę. Gdy mamy przeterminowane zadłużenia, informacje o nich mogą znaleźć się w BIKu. Nie są one dodawane przez każdą instutucję finansową, ale przeważnie informacje takie trafiają jednak do rejestru. Oprócz BIK funkcjonuje na naszym rynku kilka innych baz, w których firmy pożyczkowe i banki mogą znaleźć informacje o zobowiązaniach. Jeśli interesuje nas np. szybka pożyczka online w jakiejś firmie pozabankowej warto zorientować się, jakie bazy są przez nią sprawdzane w procesie weryfikacji klienta. Może się bowiem okazać, że istotne będą nie tylko informacje z BIK, ale także z BIG Infomonitor czy CRIF lub ERIF. Hasło „pożyczki bez BIK” zwykle sugeruje nam produkty przy których firma nie sprawdza baz w wywiadowniach gospodarczych. Warto jednak pamiętać, że na rynku nie ma praktycznie takich produktów i jeśli instytucja finansowa oferuje pożyczki bez sprawdzania w BIK to na pewno sprawdzi nas w innej wywiadowni. Warto sprawdzić siebie samemu w BIK lub innej bazie i w przypadku stwierdzenia opóźnień widocznych w raporcie, uregulować je.

Scoring w BIK jest wyższy w przypadku osób, które wzięły i spłaciły pożyczki lub kredyty, niż tych, które nigdy nie pożyczały pieniędzy. Warto zatem budować pozytywną historię kredytową. Będzie to polegało np. na wzięciu taniej i małej rzeczy na raty i spłaceniu jej terminowo. Podniesie to nasz scoring i zwiększy nasze szanse na otrzymanie nowego kredytu.
Jeśli mamy świadomość jaki jest nasz scoring w BIK unikniemy niepotrzebnego, wielokrotnego sprawdzania go przez kolejne firmy i banki, w których będziemy próbowali uzyskać kredyt. To częsty błąd. Składamy wniosek. Instytucja finansowa sprawdza naszą zdolność kredytową m.in. składając zapytanie w BIK i odrzuca nas. Kolejna – to samo. Za każdy złożony wniosek z naszego scoringu odejmowane są punkty. Po złożeniu kilku — kilkunastu wniosków pożyczkowych może okazać się, że tylko z tego powodu nie otrzymamy nowego kredytu, bo nasz scoring znacząco spadł.

Raty stałe zamiast malejących

Ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową, w przypadku pożyczek ratalnych i kredytów ratalnych jest również wybór typu rat. Wiele osób zapomina o tym elemencie i decyduje o nim losowo, co jest dużym błędem. Bank lub firma pożyczkowa zestawia nasze wydatki, sytuację finansową i zarobki z pierwszą ewentualną ratą. Jeśli będzie ona niska, otrzymamy częściej kredyt. Raty stałe oznaczają równe raty na przestrzeni całego kredytu. Raty malejące mają wyższe pierwsze raty od średniej. Raty te z czasem maleją, aby te ostatnie były już dużo niższe. Jeśli koncentrujemy się na wysokiej zdolności kredytowej, wybór rat malejących nie będzie korzystny. Jeśli jednak patrzymy na produkt przez pryzmat całościowych kosztów, to raty równe są w końcowym rozrachunku tańsze.

Przejdź do części pierwszej artykułu >>