Poradnik pożyczkobiorcy

Czego nie wolno firmie windykacyjnej?

By Lipiec 31, 2018 Brak komentarzy

Zadłużenie jest zjawiskiem dość powszechnym w naszym kraju. Jeśli zwlekamy już kilka tygodni z opłaceniem danej kwoty, firmy pożyczkowe (jak i inne tego typu instytucje) wysyłają informację do firmy windykacyjnej aby zajęła się tą sprawą. Zadaniem windykatora jest odzyskanie pieniędzy, które jesteśmy winni instytucjom finansowym. Nie zawsze jego działania są uczciwe – czasami nawet są niezgodne z prawem. Czego więc nie może zrobić wyżej wymieniony Pan ?

Czego nie wolno robić windykatorowi?

Lista zachowań windykatora chcącego odzyskać należności bywa dość długa a jego postępowanie względem nas jest czasami niedopuszczalne, wręcz nieetyczne. Oto kilka przykładów:

  • Zastraszanie – to jedna z bezprawnych form zmuszenia dłużnika do płacenia. Możemy spotkać się tutaj z grożeniem zadłużonemu komornikiem, policją aresztem czy sądem. Nie należy się tym przejmować. Jedynym prawem jakie posiada windykator w tej kwestii to możliwość zawiadomienia organów przymusu państwowego czy powiadomienia o popełnionym przestępstwie. Jednak windykator musi udowodnić, że posiada wiarygodne informacje na temat danego dłużnika.
  • doliczanie dodatkowych opłat do już istniejącego długu – w sytuacji gdy dłużnik nie złożył podpisu w formie zgody dotyczącego obciążenia go dodatkowymi kosztami z tytułu przedsądowego postępowania windykacyjnego, to takie postępowanie firmy windykacyjnej może zostać nazwane próbą wyłudzenia. Odsetki ustawowe to jedyne obciążenie dłużnika przez wierzyciela.
  • powiadamianie o zadłużeniu osoby trzecie takie jak: sąsiad, pracodawca – pod żadnym pozorem windykator nie ma prawa rozmawiać o naszym zadłużeniu z osobami trzecimi. W takiej sytuacji stanowi to naruszenie tajemnicy bankowej i może być podstawą do wszczęcia postępowania karnego przeciwko firmie windykacyjnej oraz bankowi, który tę tajemnicę udostępnił. To samo dotyczy wizyty windykatora w miejscu pracy w celu rozmowy z pracodawcą o naszym zadłużeniu.
  • nękanie telefonami – tak jak opisane wyżej elementy nielegalnych zachowań windykatora, nękanie telefonami również zalicza się do grupy bezprawnego postępowania. Są jednak na to sposoby: można zadzwonić na infolinię konsumencką (numer 800 007 007), złożyć skargę do powiatowego rzecznika konsumentów, można zawiadomic Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz masz prawo zawiadomić Policę.
  • wejście do domu dłużnika – aby windykator mógł wejść do naszego mieszkania potrzebna jest na to nasza zgoda. Próba wtargnięcia czy zapowiadanie wizyt terenowych przez inspektorów windykacyjnych jest bezprawnym działaniem i powinno skończyć się zawiadomieniem przez nas Policji. Również wizyty pod pretekstem oszacowania naszego majątku są całkowicie nielegalne. Nie mamy obowiązku tłumaczyć się windykatorowi z posiadanej nieruchomości, majątku, aktywów czy lokat bankowych. Jedyne legalne wejście do naszego mieszkania przysługuje komornikowi na podstawie prawomocnego wyroku sądu, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wyjątkiem może być bankowy tytuł egzekucyjny, który może skończyć się komorniczą egzekucją w przypadku zadłużenia wobec banku.

Prawo po naszej stronie

Działania jakie podejmują windykatorzy w celu odzyskania należności muszą być zgodne z istniejącym prawem. Firma windykacyjna nie może sobie pozwolić na wejście do naszego mieszkania bez pozwolenia czy spisywanie stanu naszego majątku. Powinna działać w ściśle wyznaczonych granicach swoich uprawnień.

Zapamiętaj! Dodatkową informacją jest fakt, iż firma windykująca nie ma prawa samowolnie wpisać nas na listę dłużników, które prowadzą biura informacji gospodarczej.

Warto jednak pamiętać o tym, że regularne i terminowe spłacanie należności pozwoli na spokojniejsze życie i uniknięcie nieprzyjemnych spotkań z windykatorem. Zawsze jednak miejmy na uwadze, że kredyt, pożyczka ratalna, rachunek czy jakiekolwiek inne zobowiązanie muszą być spłacone. To, że windykator przekracza pewne granice nie znaczy, że jesteśmy wolni od spłacenia długu, więc jeśli tylko mamy możliwość poprośmy kogoś zaufanego o pomoc w jej spłaceniu.